Apie mus

Apšvietimo tyrimų grupė (ang. Lighting research group) sudaryta iš mokslininkų, jaunųjų tyrėjų ir studentų Vilniaus Universitete. Ši grupė įkurta bendradarbiaujant Taikomųjų mokslų instituto bei Matematikos ir informatikos katedros darbuotojams. Grupei vadovauja daugiau nei 10 metų apšvietimo srityje dirbantys prof. habil. dr. Artūras Žukauskas ir prof. dr. Rimantas Vaicekauskas.

Grupės tikslas yra propaguoti pasaulinio lygio mokslinę veiklą kietakūnio apšvietimo srityje. Veikla apima pagrindines puslaidininkinių šviestukų (angl. LED) ir jų sistemų, tyrimo, optimizavimo ir taikymo sritis bendrajame ir specializuotame apšvietime. Daug dėmesio skiriama šviestukų telkinių ir sistemų optimizavimui varijuojant spektrinės galios sudėtį. Turima mokslinė tyrimų ir programinė įranga sudaro sąlygas atlikti visapusišką šviestukų ir nedidelių matmenų šviesos sistemų optinį, šiluminį ir elektrinį charakterizavimą bei optimizavimą. Specializuojamasi išskirtinių spalvinių savybių (valdomo spalvų sodrio, spalvų perteikimo) apšvietimo įrenginių, skirtų bendrajam apšvietimui, kietakūnių šviestuvų augalų maistinės kokybės gerinimui ir išmanių gatvės apšvietimo sistemų kūrimu, tyrimu ir optimizavimu. Atliekami papildomi gilios UV fluorescencijos matavimai dažninės skyros metodu.

Apšvietimo tyrimų grupė glaudžiai bendradarbiauja su verslu. Vykdomi užsakomieji tyrimai, komercializavimo projektai ir skaitomi informaciniai pranešimai apie kietakūnį apšvietimą.

Paslaugos pramonei ir moksliniams partneriams:
1. Šviesos šaltinių (lempų, šviestukų ir t.t. ) optinių charakteristikų tyrimai (matavimai):
a) spektrinio galios skirstinio;
b) šviesinio ir spindulinio srauto;
c) spalvio koordinačių;
d) spalvinės atgavos;
e) spalvinės kokybės statistiniu metodu;
f) refrakcinių ir reflekcinių optinių elementų našumo;
g) optinio srauto kampinių diagramų;
h) apšviečiamų paviršių apšvietos ir skaisčio;
i) gatvių apšvietimo sistemų tyrimai pagal LST-EN-13201-3 standartą.
2. Kietakūnio šviesos šaltinių spektrinės galios skirstinio optimizavimas:
a) šviesos veiksmingumas (lm/W);
b) šviesinis našumas (lm/W);
c) spalvų atgava (CRI, GAI, SQC, Statistinis metodas);
d) spalvinės temperatūros;
e) cirkadinio poveikio;
f) fotocheminė žala jautriems objektams;
g) augalų apšvietimas;
h) dichromatinių, trichromatinių ir tetrachromatinių telkinių optimizavimas;
i) gatvių apšvietimo sistemų tyrimai pagal LST-EN-13201-3 standartą.
3. Optinių sistemų modeliavimas Monte Carlo fotonų sekimo metodais.
4. Puslaidininkinių šviestukų ir jų sistemų šiluminių charakteristikų tyrimai (matavimai):
a) p-n sandūros temperatūros matavimai nuotoliniu būdu;
b) šiluminės varžos;
c) šilumos relaksacijos konstantų;
d) aušinimo sistemų tyrimas didelės spartos ir skiriamosios gebos termovizoriumi.
5. Optoelektronikos ir elektronikos sistemų šiluminių procesų modeliavimas ir optimizavimas skaitmeniniais metodais.
6. Puslaidininkinių šviestukų ir jų maitinimo sistemų elektrinių charakteristikų tyrimai (matavimai):
a) našumo;
b) kintamos įtampos maitinimo šaltinių galios faktoriaus, aukštesnių eilių harmoninių iškraipymų;
c) temdymo algoritmų (impulsų pločio moduliacijos, dažninės moduliacijos, nuolatinės srovės ir t.t.) tyrimai;
7. Optoelektronikos prietaisų ir sistemų pagreitinto sendinimo tyrimai kontroliuojamo klimato (temperatūros ir santykinės drėgmės) kameroje.
8. Specifinės paskirties šviesos prietaisų su valdoma spalvų sodrinimo geba modeliavimas ir kūrimas.
9. Kietakūnių šviesos šaltinių (puslaidininkinių šviestukų pagrindu) nišiniams taikymams (šiltnamių apšvietimo, vitrinų kitų prekybinių erdvių), projektavimas (mechaninės, optinės, elektrinės ir šiluminės sistemų), skaitmeninis modeliavimas/optimizavimas ir prototipavimas.
10. Specialios paskirties mikrokontroleriais valdomų maitinimo šaltinių su nuotolinio ryšio (PLC, IR arba Wifi) funkcija kūrimas ir prototipavimas.
11. Fluorescencijos jutiklių ir kitokių sensorių kūrimas gilaus UV (nuo 230 nm) šviestukų pagrindu.
12. Konsultavimas kietakūnio apšvietimo ir jo charakterizavimo klausimais.