HERILED

Kultūros paveldo objektai, tokie kaip paveikslai, tekstilės gaminiai, juvelyriniai dirbiniai, per ilgą laiką patiria žalojanti aplinkos poveikį. Šių objektų restauravimas, kuriuo siekiama atkurti pirminį vizualinį pavidalą, yra daug resursų reikalaujanti užduotis, dažnai susijusi su destruktyviu fiziniu poveikiu restauruojamiems objektams. Projekto HeriLED siūloma idėja – ištirti galimybę atstatyti originalų eksponuojamo objekto vaizdą adaptuotos objektui spektrinės sudėties apšvietimo įrenginiu, sudarytu iš puslaidininkinių šviestukų (angl. LED), kai yra prieinamas originalus eksponuojamo objekto fragmentas (pvz., neeksponuojama gobeleno skiautė). Projekto rezultatas būtų taikomojo pobūdžio žinios – matematiniai metodai, spalvinio vaizdo atstatymo bei atvaizdavimo algoritmai bei inovatyvus apšvietimo įrenginio prototipas, įgalinantis patikrinti spalvinės restauracijos tikslumą reprezentatyviai kultūros paveldo objektų klasei. HeriLED turinys atitinka pasaulines sumanaus kietakūnio apšvietimo tyrimo, kūrimo ir taikymo tendencijas bei užtikrina Lietuvoje susiformavusios kietakūnio apšvietimo mokslinės mokyklos pranašumą.