MESOLED

Prekiniai balti šviesos diodai (šviestukai) yra optimizuoti fotopiniam (dieniniam) akies spektriniam jautriui, kuris pasireiškia kuomet vidutinis aplinkos skaistis yra didesnis nei 10 cd/m^2. Tuo tarpu prieblandos sąlygomis (0,1-3 cd/m^2), kurios yra būdingos lauko (gatvių, kelių, landšafto) apšvietimui, akies spektrinis jautris yra kitoks ir priklauso nuo skaisčio (mezopinis), todėl įprastų baltų šviestukų generuojama šviesa tampa mažiau veiksminga. Projektas MesoLED yra skirtas naujai energiją tausojančiai lauko apšvietimo technologijai. Projekto tikslas yra kietakūnio baltos šviesos šaltinių optimizavimas mezopinio akies jautrio atžvilgiu ir tokių šaltinių kūrimas. Projekto vykdymo metu skaitinio optimizavimo būdu bus rasti didžiausio šviesos veiksmingumo spektrinės galios skirstiniai įvairioms spalvinėms temperatūroms, sudaryti iš dviejų, trijų ir keturių spalvinių. komponentų, esant mezopiniams aplinkos skaisčiams. Remiantis optimizavimo rezultatais bus sumodeliuoti, sukurti, ir patentuoti šie didelio našumo mezopiniai šviesos šaltiniai: trijų spalvotų šviestukų telkinys; dalinės konversijos fosfore šviestukas; visiškos konversijos fosfore šviestukas. Naudojant sukurtus šviestukų telkinius, bus rastos žinomų mezopinės regos modelių galiojimo ribos remiantis reakcijos trukmės ir kontrasto bei spalvų skyrimo laboratoriniais tyrimais. Taip pat bus sumodeliuotas, sukurtas ir patentuotas kietakūnis tolygiai derinamo spektrines galios skirstinio šviesos šaltinis, galintis generuoti metamerinius spektrinius derinius su skirtingu mezopiniu šviesos veiksmingumu. Naudojant derinamą šaltinį realiomis lauko sąlygomis, subjektyvaus pasirinkimo būdu bus rasti spalviniai deriniai, kurie yra patraukliausi saugumo jausmo ir estetinio vertinimo atžvilgiu. Projekto įgyvendinimu ketinama skatinti technologiškai pranašios apšvietimo pramonės radimąsi ir naujos kartos energiją taupančių gatvių ir kelių apšvietimo sistemų diegimą Lietuvoje.